Valikko Sulje

MPS Kilta

Mikkelin Pursiseuran kilta

Mikkelin Pursiseuran Kilta on perustettu 11.11.1995 Mikkelin Pursiseuran 90-vuotisjuhlakokouksessa. Killan peruskirjan mukaisesti sen tarkoituksena on jäsentensä kokemukseen ja asiantuntemukseen tukeutuen ylläpitää Mikkelin Pursiseura ry:n kunniakkaita perinteitä sekä kaikin tavoin edistää Mikkelin Pursiseura ry:n toimintaa”.

Peruskirjan mukaan ”tarkoitusperänsä toteuttamiseksi Killan jäsenet seuraavat Mikkelin Pursiseuran toimintaa, suunnitelmia ja päätöksentekoa. Kilta voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaikissa Mikkelin Pursiseura ry:n toiminnan tarkoitukseen liittyvissä asioissa.” Killan jäseneksi kuuluvat Mikkelin Pursiseuran kunniajäsenet sekä jokainen Mikkelin Pursiseuran jäsen, joka on toiminut Mikkelin Pursiseuran hallituksessa vähintään kaksi vuotta ja ollut MPS:n jäsenenä vähintään viisi vuotta. Lisäksi Killan kokous voi kutsua Killan jäseneksi seuran toiminnassa muuten erityisesti ansioituneen pursiseuran jäsenen.

Kilta kokoontuu vuosittain yhden kerran. Kokous pidetään ennen Mikkelin Pursiseuran vuosikokousta. Lisäksi Kilta järjestää jäsenilleen virkistystapahtumia.

Killan puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii viimeksi toimessa ollut seuran toiminnassa mukana oleva kommodori. Nykyinen puheenjohtaja on vuonna 2019 kommodorin tehtävät jättänyt Markku Paju. Killan hallituksen muodostavat kaikki aikaisemmin toimineet kommodorit.