Jäsenmaksut

Mikkelin Pursiseuran jäsenmaksut 2021

 AikuisjäsenNuorisojäsen (alle 18v)
Liittymismaksu
(Perhekohtainen)
200,00€

0,00€

Jäsenmaksu
(Sisältää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenmaksun.)
70,00€

10,00€

Suomen Navigaatioliiton jäsenmaksu (vapaaehtoinen)4,00€
2,00€

Jäsenmaksua maksettaessa on käytettävä jäsenmaksulaskun viitenumeroa.