Valikko Sulje

Turvallisesti Vesille

Teuvo Särkkä

Tämä kirjoitus on julkaistu Kommodorin Palstalla Pokturi 2023-kesälehdessä.

Mikkelin Pursiseuran tämän vuoden veneilyteema on ”Lähde turvallisesti vesille”. Veneilykaudella 2022 ylivoimaisesti suurin syy pyytää apua oli moottorin tai voimansiirron vika. Nämä taas johtuivat huollon laiminlyönnistä tai vain polttoaineen loppumisesta. Seuraavaksi suurin syy oli kipparin osaamattomuus. Tehtiin navigointivirhe ja jouduttiin kiville tai ei hallittu venettä laiturimanöövereissä etenkään tuulisella säällä.

Turvallinen vesillä liikkuminen edellyttää ennakointia. Pitää osata ennustaa säätä ja tehdä reittisuunnitelma sen mukaan. Täytyy tuntea oman veneensä polttoaineen kulutus ja lisätä siihen turvavara. Toisenlaista ennakoimista on veneen keväthuolto ja katsastus. Viime vuoden vahinkoraporttien mukaan huoltoja oli laiminlyöty aikaisempaa enemmän. Johtuuko se uusien veneilijöiden tietämättömyydestä, huolto- ja korjauskulujen noususta vaiko mistä. Nämä kaikki yllä mainitut riskit ovat minimoitavissa, jos niin halutaan. Mikkelin Pursiseuralla on koulutuksen lisäksi erittäin toimiva katsastusjärjestelmä, jossa tarkastetaan vene, varusteet sekä turvallisuusvarusteet. Tarvittaessa annetaan myös turvallisuusopastusta.

Vahinkoja sattui myös väylillä liikuttaessa. Kerrataanpa muutama tärkeä sääntö:

  • Veneet kohtaavat keulat vastakkain: Väistä oikealta.
  • Veneet kohtaavat risteävästi: Vasemmalta tuleva väistää.
  • Moottorivene ja purjevene kohtaavat: Moottorivene väistää purjevenettä, paitsi jos purjevene liikkuu moottorivoimalla.
  • Laiva ja vene kohtaavat: Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus ei saa estää sellaisen aluksen kulkua, joka voi navigoida turvallisesti vain yksin ahtaassa kulkuväylässä. Käytännössä kaikkien veneiden ja purjeveneiden tulee väistää laivoja.

Ohittamisessa tai kohtaamisessa on pidettävä toiseen riittävän suuri etäisyys ja kipparin on tunnettava oman veneensä aiheuttaman aallon korkeus. Kapeikossa ei kannata ohitella. Meidät ohitettiin viime kesänä muutaman kerran aivan vierestä, mutta ohittaja tuskin tajusi virhettään. Näissä tilanteissa voi jo kirota veneen äänimerkillä. Liukuvaa venettäkään ei saa ohittaa hipomalla sen kylkiä.

Katsastetaan veneet sekä varusteet ja vietetään turvallinen kesä vesillä.

Terveisin,   

Teuvo Särkkä,
Mikkelin Pursiseuran kommodori

040 0540668

Pokturi 2023 on luettavissa sähköisessä pdf-muodossa.